zondag 6 september 2015
Stormenderland - Oehoeboeroe

Oehoeboeroe krik-krak

Een oehoeboeroe krik-krak vrouwtje
Sprong oehoeboeroe krik-krak touwtje
Het touwtje brak
En het oehoeboeroe krik-krak vrouwtje
Viel met een oehoeboeroe krik-krak smak
Op haar oehoeboeroe krik-krak gat
En dat was dat.