maandag 24 augustus 2015
Stormenderland - Hotse flotse

Hotse flotse

Hotse flotse
Kat moet kotsen
Gat, gat
Op de mat
Vlug, vlug
Op z’n rug
Nee, nee
Naar de plee
Maar o jee, het is te laat
Kijk maar waar je nu in staat.