dinsdag 3 november 2015
Stormenderland - Een miljoen verhalen over de herfst

Een miljoen verhalen over de herfst

– Een miljoen verhalen
Kan ik verhalen
Over de herfst,
Zei het roodborstje
Tegen het geelgorsje
Al kauwend
Op een broodkorstje,
Kom ze maar halen!

Nou, laat horen dan!
Zei het geelgorsje
Tegen het roodborstje,
Al kauwend
Op een rookworstje,
Jij gaat ze vertellen
En ik zal ze gaan tellen.
Vertel! Vertel!
En denk maar niet
Dat ik me vertel!

Goed, zei het roodborstje
Tegen het geelgorsje,
Al kauwend
Op een boomschorsje,
Ik begin.

Het was herfst …
Het was koud …
En ergens in het grote-grote woud
Viel er een blaadje van de boom:
Nummer één van een miljoen …

Het roodborstje zweeg
En keek om zich heen
Het geelgorsje vroeg:
– En toen?
Dat was nummer één?

En het roodborstje zei:

Het was herfst …
Het was koud …
En ergens in het grote-grote woud
Viel er een blaadje van de boom:
Nummer twee van een miljoen …