woensdag 8 juli 2015
Stormenderland - Denken

Denken

Het houdt niet op met denken,
Het denkt nu al de hele dag
En als het uitgedacht is, is het donker
En dan wordt er opnieuw gedacht

Het denkt en denkt
Er komt geen einde aan
Straks ligt de wereld onder
Een dik gedachtenpak

Kijk het denken! Alle kanten denkt het op!
Het denkt naar boven, onder, naar opzij,
Niks is er veilig voor het denken
In elke kier, in ieder gaatje wordt gedacht!

De lucht is grijs van al het denken
Je ziet geen hand voor ogen meer
Op de takken, op de daken
Dalen de gedachten neer

Het is de tijd voor denken
Denken hoort erbij, als het zo donker is
Gedachten komen uit de lucht
En gaan van ergens ergens anders heen

Wie houdt ze tegen, die gedachten?
Wie zegt: ‘Ho maar! Het is genoeg!
Nog even en je hoofd stort in!
Waar moet je zo veel denken laten?’

O wat denkt het, o wat denkt het,
In grote dikke zware denksels denkt het
Denkt het dwarrelend naar beneden.
Zo dik is waarlijk nooit gedacht!