zaterdag 1 augustus 2015
Stormenderland - De kikker 7

De kikker -7-

– Kikkertje, ik zal je krijgen!
Zei ik en begon te dreigen,
Ik heb het goed met je gehad!
Ik kom je halen op je plankje,
Jou en je geheime drankje,
Ik pak je en ik plet je plat!
En ik sprong toen op het plankje
En het plankje ging van – kraak!
——-Zei de kikker:
——– Kwaak kwaak kwaak.