woensdag 2 december 2015
Stormenderland - Beleefde Willem-Jan

Beleefde Willem-Jan

Willem-Jan is heel beleefd:
Voor mensen, dieren, al wat leeft,
Wie er ook nog aan komt lopen,
Houdt Willem-Jan de deuren open.
Hij laat ze door,
Hij laat ze voor
Hij het eerst? Geen sprake van!
Het is: na u, na u, na u.
Dank je, Willem-Jan!
En Willem-Jan zegt: Astu!

In bus en lift,
In trein en tram
Bij de deuren zie je hem
Met een vriendelijk gebaar
De mensen binnen laten:
– Gaat u maar! Ja, gaat u maar!

Daar piept de lift,
Daar fluit de trein,
Daar klinkt de tram
Daar gromt de autobus:

Ze gaan! Ze gaan!
En als de deuren sluiten
Staat Willem-Jan nog buiten,
En blijft daar staan
Tot de volgende en volgende en volgende en volgende.