zondag 30 augustus 2015
Stormenderland - Beer in thee 2

Beer in thee -2-

Zo lag hij daar te grimmen
En te grommen bij de boom,
Zo lag hij daar te brimmen
En te brommen in zijn droom.

Maar toen ging het regenen,
Op beertje bij de boom,
Te regenen en zegenen,
In dikke druppels room.

En Beer begon te denken:
‘Nou moe, thee met room?
Daar hoor je melk te schenken!
Zie je dat ik droom!’

En beer kroop in een hoekje,
En sliep met dat idee
Weer verder op zijn koekje,
Zijn koekje in de thee.